Governance

Project management

NGO BMO is verantwoordelijk voor project management, uitvoering, betalingen en rapportage. De project manager is Mr. Sirivuth Ann, de oprichter van BMO, met meer dan 20 jaar ervaring met vergelijkbare projecten. Hij zal worden ondersteund door een IT coördinator, die verantwoordelijk is voor installatie en onderhoud van de computer lokalen en opzet van het programma, en een levens vaardigheden coördinator, die verantwoordelijk is voor het overige programma op basis van train-the-trainer aanpak.

ANN Sirivuth

Project manager

Bunlai Phum

IT coordinator

Arun Chhom

Soft- and life skill coordinator

AIN Chean Toing (JC) 

Project control

Lokaal toezicht

Mr. Chean Toing (JC) AIN, directeur van NGO ACE isverantwoordelijk voor lokale (financiële) controle en zal tevens fungeren als back-up voor BMO 

Nederlands toezicht

Stichting IFL is primair verantwoordelijk voor de coordinatie en controle op uitvoering en financiële verantwoording van het project. IFL zal alle betalingsverzoeken controleren en budget en doelstellingen bewaken. Stichting Wilde Ganzen zal het project adviseren en zal de betalingen naar Cambodja verzorgen.

Stichting

Het bestuur van de IFL bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het bestuur vergadert wanneer nodig, maar minimaal een keer per jaar. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Bestuur

Rikkert Beerekamp

Voorzitter

oprichter en inspirator van Investment for Life

Remco Koopman

Penningmeester

altijd positief en vol energie om aan te pakken

Ivo Larsen

Secretaris

altijd reflecterend, creatief en oplossingsgericht

Financiën

De financiële administratie wordt uitgevoerd door Bluefield Finance, een financieel advies bureau. De betalingen worden uitgevoerd via het betaalsysteem van ABN AMRO en elke betalingen dient te worden goedgekeurd door twee bestuursleden.

De financiële administratie van het project wordt uitgevoerd door BMO en lokaal onafhankelijk gecontroleerd door ACE. 

IFL zal jaarlijks een financieel en operationeel jaarverslag opstellen, dat op de website zal worden gepubliceerd. 

De donoren zullen per kwartaal een update van het programma krijgen.

IFL is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Uw gift is daarom fiscaal aftrekbaar

Abonneer op onze nieuwsbrief

Ieder kwartaal ontvangen (potentiële) donateurs een nieuwsbrief

Contact

Straatweg 216
3621 BZ Breukelen
The Netherlands

Ch. of Commerce: 80564585

RSIN: 8617.17.946

NL81 ABNA 088 53 818 31